ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
11,95 €
1 سال
11,95 €
1 سال
11,95 €
1 سال
.es
9,95 €
1 سال
9,95 €
1 سال
9,95 €
1 سال
.eu
9,95 €
1 سال
9,95 €
1 سال
9,95 €
1 سال
.net
11,95 €
1 سال
11,95 €
1 سال
11,95 €
1 سال
.org
11,95 €
1 سال
11,95 €
1 سال
11,95 €
1 سال
.info
11,95 €
1 سال
11,95 €
1 سال
11,95 €
1 سال
.mobi

سال
N/A
N/A
.pro

سال
N/A
N/A
.xxx

سال
N/A
N/A
.co

سال
N/A
N/A
.asia

سال
N/A
N/A
.biz

سال
N/A
N/A
.link

سال
N/A
N/A
.me
20,00 €
1 سال
N/A
N/A
.tel

سال
N/A
N/A
.cc
20,00 €
1 سال
N/A
N/A
.pt
20,00 €
1 سال
N/A
N/A
.online
20,00 €
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains